Với lợi thế diện tích kho hàng lớn, Phân Bón Ba Miền luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các đại lý và bà con nông dân.

Kho hàng Phân Bón Ba Miền

Kho hàng Phân Bón Ba Miền

Kho hàng Phân Bón Ba Miền

Kho hàng Phân Bón Ba Miền

kho-hang-phan-bon-ba-mien-3

Kho hàng Phân Bón Ba Miền

kho-hang-phan-bon-ba-mien-4

Kho hàng Phân Bón Ba Miền

kho-hang-phan-bon-ba-mien-5

Kho hàng Phân Bón Ba Miền